.
14.02.2021թ․- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Մեծ հավատք» (Մատթևոս 15.21-28)