.
24.01.2021թ.- Պատ.Ատոմ Սիմոնյան, «Մի՞տք, թե՞ սիրտ» (Եզեկիել 3.13-17)