.
17.01.2021- Վեր.Հրանտ Բադալյան, «Տիրոջ ընտրյալ Թագավորը» (Մատթևոս 2.1-12)