.
10.01.2021թ.- Պատ.Արամ Բաբաջանյան, «Աստծո աննկատ գործելակերպը» (Ա. Կորնթ. 1:20-25)