.
27.12.2020թ.-Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Լույսն ի Տեր» (Հովհ. 1.1-9)