.
20.12.2020թ.- Վեր.Վարդան Ափինյան, «Հոգևոր կյանքի ընթացք» (Բ Տիմ. 4.7-8)