.
13.12.2020թ.-Պատ.Գագիկ Դանիելյան, «Ու՞ր է հիմա Եղիայի Տեր Աստվածը» (Դ Թագավորաց 2:11-14)