.
06.12.2020թ.-Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Հույսն ի Տեր» (Բ Կորնթ. 4.8-10,14)