.
02.06.2024թ.- «Աշակերտության գինը» (Ղուկաս 14.25-33)