.
Ավագ Ուրբաթ- «Չար մշակների առակը» (Ղուկաս 20.9-18)- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան