.
Ավահ Հինգշաբթի- «Ծառայող տանուտերի առակը » (Ղուկաս 12.35-38)- Վեր. Գևորգ Գասպարյան