.
Ավագ Չորեքշաբթի- «Անիրավ դատավորի և այրի կնոջ առակը» (Ղուկաս 18. 1-8) - Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան