.
Ավագ Երեքշաբթի- «Աճող սերմի առակը» (Մարկ. 4.26-29)- Վեր. Ավետիք Խաչատրյան