.
Ավագ Երկուշաբթի, «Տասը կույսերի առակը» (Մատթ. 25.1-13)- Պատ. Սուրեն Մակար