.
Համաավետարանական երիտասարդական համագումար

 

 

«Ուստի մենք էլ, որ վկաների այսքան բազմություն ունենք շրջապատած... համբերությամբ վազենք մեր առաջ դրած ասպարեզի ընթացքը»  Եբրայեցիներին 12.1

 

Հայաստանյայց Ավետարանական Եկեղեցու 175-ամյակի առթիվ 2022 թ.-ի ամռանը՝ հունիսի 30-ից հուլիսի 10-ը, Հայաստանում տեղի կունենա Հայ Ավետարանական երիտասարդների համագումար: 

Բազում երիտասարդներ, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայից, Միջին Արևելքից, Եվրասիայից, Եվրոպայից և Ավստրալիայից, կմիանան Հայաստանի և Արցախի երիտասարդներին հայրենիքում և հնարավորություն կունենան լսելու Աստծո՝ մեզ վստահված առաքելության մասին եւ հետագայում դա գործնականում կիրառելու իրենց եկեղեցիներում: 

Դու՛ կարող ես դրան մաս կազմել:

 

Համագումարի նպատակը

Հայ Ավետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը ՀԱԵ 175-ամյակի առթիվ հետևյալ նպատակներն է հետապնդում. 

  • Հայրենիքում գոհաբանություն բարձրացնել առ Աստված ՀԱԵ 175 տարվա անգնահատելի գործունեության համար: 
  • Ամրապնդել աշխարհասփյուռ Ավետարանական երիտասարդների կապը հայրենիքի և միմյանց հետ:
  • Վերահաստատել ՀԱԵ գոյության նպատակը:

 

Սովորելու և աճելու հնարավորություն

Սովորել Աստծո Խոսքն ու դրանից բխող մարտահրավերները՝ ուղղված հայ երիտասարդներին: 

Գա՛նք՝ պատրաստ լինելով լսելու, սովորելու և բացահայտելու, թե որն է Աստծո կամքը Ավետարանական Եկեղեցու համար՝ այսօր և ապագայում, և որպես երիտասարդներ՝ ինչպես մաս կազմենք այդ տեսիլքին:

 

Ծրագիրը

 Ներառում է Համագումար Հանքավանում, հաղորդակցություն և ռազմավարության մշակում, այցելություն պատմական վայրեր, 175-ամյակին նվիրված Պաշտամունք և մշակութային միջոցառում:

 

Ո՞վ կարող է գրանցվել

Կարող են գրանցվել 18–32 տարեկան Հայ Ավետարանական երիտասարդները: 

Դիմորդները պետք է լինեն իրենց եկեղեցիների երիտասարդական ծառայություններում ակտիվորեն ընդգրկված և իրենց հովիվների կողմից երաշխավորված անձինք:

 

Ինչպե՞ս գրանցվել

Դիմումի և հովվական երաշխավորագրի ձևերը կարող եք ներբեռնել ստորև: Լրացված փաստաթղթերը պետք է ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով՝  aec175youthconf@eca.am հասցեին: 

Ֆինանսական օգնության հնարավորությունից օգտվելու համար դիմել տեղական եկեղեցու հովվին: 

Գրանցման և կանխավճարների վերջնաժամկետը 2022 թ.-ի մարտի 15-ն է: 

Մանրամասնությունները տե՛ս դիմումի ձևի մեջ:

 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ, ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ 

ՀՈՎՎԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳԻՐ

ԲՈՒԿԼԵՏ

ՊԱՍՏԱՌ

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹՆ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ

ՊԱՀԱՆՋՈՒԱԾ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐՈՒ ՑԱՆԿ, ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՒ

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԱԳԻՐ

ՊՐՈՇՈՒՐ

ՊԱՍՏԱՐ

 

 

Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.

Hebrews 10:23

 

Dedicated to the AEC's 175  Anniversary

This coming summer in 2022 an All Armenian Evangelical Youth Conference will be held in Armenia. 

Many youth from North and South America, the Middle East, Eurasia, Europe and Australia will join with youth of Armenia and Artsakh in Armenia. 

They will have an opportunity to hear about God's mission entrusted to us and how to apply it in their churches. 

You can be part of it.

 

The Goal of the Conference

 

The Armenian Evangelical World Council by celebrating AEC 175 anniversary is pursuing the following goals:

  • To praise God in the Motherland for the invaluable work done by the AEC for 175 years
  • To strengthen the connection of all Armenian Evangelical youth with the Motherland and with each other. 
  • To reaffirm the goal of the existence of the Armenian Evangelical Church.

An Opportunity to Learn and Grow

About Armenia, about God's Word and God's challenge to today's Armenian youth. 

Come ready to learn and discern what God's will is for the Armenian Evangelical church, today and into the future, and as young people how to be a part of this worldwide church.

 

The Program

- Conference at Hankavan

- Communication and strategic planning

- Visiting historical places

- AEC 175 anniversary worship and cultural event

 

Who Can Register

 

Armenian Evangelical youth, ages 18 through 32. 

Applicants must be recommended by their pastors or youth leaders, and be active participants in the life of their church's youth program.

How to Register

Below the application forms are available to download. 

Applications should be sent electronically to aec175youthconf@eca.am 

Financial assistance is available. 

Contact your pastors. 

Deadline for registration forms and deposits to be received is March 15, 2022.

See application form for more details.

 

FINAL CHECKLIST, APPLICATION FORM

PASTOR’S RECOMMENDATION

BOOKLET

POSTER