.
«Առյուծների բերանը փակող Աստված» (Դանիել 6. 1-5, 10-12, 16-23, 25-27)