.
«Աստծո ձեռքը գրելիս» (Դանիել 5. 1-12, 17-20, 22-30)