.
«Իրական միության Աղբյուրը» (Դանիել 3. 1-7, 13-18, 24-26, 28-29)