.
«Իրական թագավորության սպասումով» (Դանիել 2. 1-5, 11, 16-23, 31-36, 47)