29.04.2018-Վեր. Ավետիք Խաչատրյան, «Ես տեսա Հարուցյալին» (Ա Կորնթացիներին 15.1-20)