22.04.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Լինել հավատացյալ» (Հովհաննես 20.24-31)