15.04.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Եկեղեցու առաքելությունը» (Հովհաննես 21)