08.04.20182.- Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, Ձեռնադրության պատգամ (2 Տիմոթեոս 4.1-5)