30.03.2018թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Երբ Աստծո Գառը հառաչում է» (Մարկոս 15.35-41, Սաղմոս 22)