29.03.2018թ.-Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Ահա Աստծո Գառը» (Ղուկաս 22.39-46)