28.03.2018թ.-Պատ. Արամ Բաբաջանյան, «Առաջնորդները» (Մատթեւոս 27.17-18, Ղուկաս 4.16-21)