Մեծ պահքի շրջանի խորհրդածություններ


Փետրվարի 24- ՂՈՒԿԱՍ 9.51- Հիսուսն Իր դեմքը դեպի Երուսաղեմ դարձրեց

կարդալ ավելին

Փետրվարի 25- ՂՈՒԿԱՍ 9.57-58- Աշակերտության գինը

կարդալ ավելին

Փետրվարի 26-ՂՈՒԿԱՍ 9.59-60- Աշակերտությունն անհետաձգելի գործ է

կարդալ ավելին

Փետրվարի 27- ՂՈՒԿԱՍ 9.61-62- Աշակերտությունն անձնական գործ է

կարդալ ավելին

Փետրվարի 28- ՂՈՒԿԱՍ 10.1- Անձնազոհության հետքերով

կարդալ ավելին

Փետրվար 29- ՂՈՒԿԱՍ 10.25-37- Դու էլ այդպես արա

կարդալ ավելին

Մարտ 2- Ղուկաս 10․38-42- Արա կարևորը, ոչ թե հնարավորը

կարդալ ավելին

Մարտ 3-ՂՈՒԿԱՍ 11.1-4- ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔ

կարդալ ավելին

Մարտ 4- ՂՈՒԿԱՍ 11.33-36- ԼՈՒՅՍ` ԽԱՎԱՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ

կարդալ ավելին

Մարտի 5- ՂՈՒԿԱՍ 11.29-32- ՀԱՎԱՏԱ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԿՏԵՍՆԵՆՍ...

կարդալ ավելին

Մարտի 6- Ղուկաս 12.1-3- Քայլել կեղծավորությունից դեպի անկեղծություն

կարդալ ավելին

Մարտի 7- Ղուկաս 12.8-12 - Քայլել Նրա Հոգու հետ և սովորել խոսել

կարդալ ավելին

Մարտի 9- Ղուկաս 12.22-31-Քայլել ՝ ամեն բանի համար հոգս անելուց դեպի Աստծո Արքայությունը փնտրելը

կարդալ ավելին

Մարտի 10- Ղուկաս 12.37-38- Քայլել Հիսուսի հետ նշանակում է նախ ընդունել Նրա սպասավորությունը

կարդալ ավելին

Մարտի 11-Ղուկաս 12.35-40- Քայլել՝ երկակի պատրաստությամբ

կարդալ ավելին

Մարտի 12- Ղուկաս 12.54-56- Քայլել՝ «այս ժամանակը» քննելով

կարդալ ավելին

Մարտի 13- Ղուկաս 13.1-5 Քայլել ամեն օր ապաշխարությամբ

կարդալ ավելին

Մարտի 14- Ղուկաս 13.6-9- Քայլել՝ անպտղությունից դեպի պտղաբերություն

կարդալ ավելին

Մարտի 16-Ղուկաս 13.22-30- Քայլել՝ Նրա հետ նեղ դռնից ներս մտնելով

կարդալ ավելին

Մարտի 17-Ղուկաս 14.25-33- Քայլել դեպի Հիսուսը՝ գիտակցելով աշակերտության գինը

կարդալ ավելին

Մարտ 18- Ղուկաս 15- Ինքնաարդարացմա՞ն, թե՞ խոստովանության ճանապարհ

կարդալ ավելին

Մարտի 19 - Ղուկաս 15.1-10- Քրիստոսի սերը

կարդալ ավելին

Մարտի 20- Ղուկաս 15.11-32- Քայլենք սիրող Հոր հետքերով

կարդալ ավելին

Մարտի 21- Ղուկաս 15.11-32- Հնազանդ, բայց սերը կորցրած որդին

կարդալ ավելին

Մարտի 23-Ղուկաս 16.1-13- Քայլենք դեպի հավատարմություն

կարդալ ավելին

Մարտի 24- Ղուկաս 16.14-18- Քայլելով` մարդուն հաճեցնող օրենքից դեպի Աստծո Արքայություն

կարդալ ավելին

Մարտի 25- Ղուկաս 16.19-31- Երկու դարպասների առջև

կարդալ ավելին

Մարտի 26- Ղուկաս 17.1-4 - Խուսափելով գայթակղելուց՝ քայլենք դեպի ներում

կարդալ ավելին

Մարտի 27- Ղուկաս 17.5-9- Հավատարմությաբ ծառայողների ընթացքը

կարդալ ավելին

Մարտի 28- Ղուկաս 17.11-19- Անշնորհքությունից դեպի շնորհակալություն

կարդալ ավելին

Մարտի 30- Ղուկաս 19. 1-10- Խաչի ճանապարհը բոլորի փրկության համար է

կարդալ ավելին

Մարտի 31- Ղուկաս 19.11-28- Հիսուսը Թագավոր է, բայց ոչ երկրային

կարդալ ավելին

Ապրիլի 1-Ղուկաս 20. 9-19- Հեթանոսները հրավիրված են Տիրոջ Տուն

կարդալ ավելին

Ապրիլի 2- Ղուկաս 20.20-26- Ամեն բան Աստծուն է պատկանում

կարդալ ավելին

Ապրիլի 3-Ղուկաս 20. 41-44- Հիսուսը Դավթի որդին չէ, Հիսուս Քրիստոսը մեծ է Դավթից և բոլորից

կարդալ ավելին

Ապրիլի 4- Ղուկաս 19.35-44- Երուսաղեմի խաղաղությունը

կարդալ ավելին

Ապրիլի 6- Ղուկաս 22.14-20- Աստծո սեղանը

կարդալ ավելին

Ապրիլի 7- Ղուկաս 22.24-30- Ո՞վ է մեծը

կարդալ ավելին

Ապրիլի 8- Ղուկաս 22.39-46- Նա մինչև վերջ հնազանդ եղավ

կարդալ ավելին

Ապրիլի 9- Ղուկաս 23.38-43- Փրկությունը եկավ

կարդալ ավելին

Ապրիլի 10- Ղուկաս 23.50-55- Թաղումը

կարդալ ավելին

Ապրիլի 11-Ղուկաս 23.56- Նոր Արարչագործությունը

կարդալ ավելին