28.02.2021թ.- Պատ.Գագիկ Դանիելյան, «Մեր հոգևոր կյանքի ստվերը» (Գործք Առ. 5.12-16)