21.02.2021թ.- Պատ.Արամ Բաբաջանյան, «Տալու առաքելությունը» (Գործք Առ. 20.17-35)