ՀԱԵ Աբովյան

նկարագրություն

Կոտայքի մարզ, Ք. Աբովյան, Ինտեռնացիոնալ 5
Պատ. Արմո Արզումանյան